Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla kandydatów - zasady rekrutacji
Dla kandydatów - zasady rekrutacji

Dla kandydatów - zasady rekrutacji

Email Drukuj PDF

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 14

im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

2) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 893 ze zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 nr 46 poz. 432 ze zm.)

4) Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.215 z dnia 11 lutego 2015r.


1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

- z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum

- w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem, na pisemną prośbę – podanie, złożone przez ich rodziców (prawnych opiekunów), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego


2. Kandydatów do gimnazjum obowiązują następujące założenia:


- zgłoszenie osobiste lub telefoniczne w sekretariacie szkoły (w przypadku kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

- prośba – podanie o przyjęcie do szkoły (w przypadku kandydatów z poza obwodu)

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kopia

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej – kopia


3. Terminy zgłaszania absolwentów wraz z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum:


- dla kandydata zamieszkałego w obwodzie od 01. 04. 2015 r. do 15. 04. 2015 r.

- dla kandydata zamieszkałego poza obwodem od 15. 04. 2015 r. do 21. 05. 2015 r.


4. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

- do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

- 2 lipca 2015 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- 6 lipca 2015 r. godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wglądu

- 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.


Poprawiony: poniedziałek, 20 kwietnia 2015 11:07