Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe

Jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną?

Email Drukuj PDF

W prezentacji umieszczonej poniżej znajdują się przydatne informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście.

Pobierz prezentację

Poprawiony: piątek, 06 marca 2015 12:37
 

Ciekawe linki do stron internetowych pomocnych w planowaniu kariery zawodowej

Email Drukuj PDF

 

Program orientacji i doradztwa zawodowego

Email Drukuj PDF

Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać odpowiednią dla siebie szkołę ponadgimnazjalną. Przed nimi staje konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygotować.

Celem oddziaływań edukacyjnych nie może być udzielanie uczniowi jednoznacznej, jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Podczas zajęć Doradztwo Zawodowego uczeń powinien uzyskać wiedzę o poszczególnych zawodach, o możliwych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach. Zwiększy to szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji.

 

Poniżej zamieszczamy

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO

GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH

na rok szkolny 2013/2014

Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2013 18:46
 

Wybór szkoły w aspekcie zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianami , jakie wejdą w życie od dnia 1 września 2012 r., proszę rodziców i uczniów klas III o zapoznanie się z informacjami na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz  nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Informacje te dostępne są na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej : www.men.gov.pl, Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.ploraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl.

Koniecznie przeczytaj:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=183&Itemid=1679

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2676%3Anowa-klasyfikacja-zawodow-szkolnictwa-zawodowego&catid=55%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-zawodowe-default&Itemid=80

Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2012 09:43