Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebranie z rodzicami

Email Drukuj PDF

ZEBRANIE Z RODZICAMI

07.09.2016r. (środa)

 

godzina 16.30

Klasa wychowawca sala

kl. III b Iwona Orlikowska 32

godzina 17.00

kl. I a Andrzej Kubica 28

kl. I b Izabela Zwierzyna 9

kl. I c Anna Gosek 24

kl. II a Ewa Młynarska 8

kl. II b Anna Bukowska 25

kl. III a Sabina Műller 27

 

Nauczyciele wych. fizycznego – sala gimnastyczna

Pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski

Pedagog, psycholog – gabinet sala nr 2

 

terminarz spotkań z rodzicami

Email Drukuj PDF

TERMIN ZEBRAŃ

I HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW

2016/2017

 

07.09.2016r. zebranie dla rodziców

19.10.2016r. konsultacje dla rodziców

16.11.2016r. zebranie dla rodziców

14.12.2016r. konsultacje dla rodziców

11.01.2017r. wywiadówka

15.02.2017r. konsultacje dla rodziców

15.03.2017r. zebranie dla rodziców

17.05.2017r. zebranie dla rodziców

 

Organizacja roku szkolnego

Email Drukuj PDF

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum nr 14

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Termin podania zagrożeń rodzicom

14 grudnia 2016r.

Termin klasyfikacji śródrocznej

9 stycznia 2017r.

Zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej

10 stycznia 2017r.

Rozpoczęcie II półrocza

30 stycznia 2017r.

Ferie zimowe

16 styczeń – 29 styczeń 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwiecień – 18 kwiecień 2017r.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna (cz. I historia i WOS, cz. II język polski)

- część matmatyczno-przyrodnicza (cz. I przedmioty przyrodnicze, cz. II matematyka)

- języki obce

 

19 kwiecień 2017r.

 

20 kwiecień 2017r.

21 kwiecień 2017r.

Powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Nie później niż dwa miesiące przed egzaminem (początek lutego)

Powoływanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminu

Nie później niż miesiąc przed egzaminem (początek marca)

Termin klasyfikacji rocznej

23 czerwca 2017r.

Zakończenie roku szkolnego

30 czerwca 2017r.

Egzaminy klasyfikacyjne

Nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzaminy poprawkowe

W ostatnim tygodniu wakacji

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych za I półrocze, za rok szkolny

Na miesiąc przed konferencja klasyfikacyjną

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych/ rocznych i końcowych (kl. III) i wpisania ich do dziennika

Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Email Drukuj PDF

Dyrektor Gimnazjum nr 14 w Katowicach informuje,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia

01 września 2016

Klasy I o godzinie 9.30

Klasy II, III o godzinie 10.30

Jednocześnie informujemy, że msza św. w Kościele pod wezwanem Św.Anny w Nikiszowcu

odbędzie się o godzinie 8.00

 


Strona 7 z 28