Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego

Email Drukuj PDF

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

w Gimnazjum nr14 w Katowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23  grudnia 2015 r.-31 grudnia 2015r.

Termin podania zagrożeń rodzicom

19 grudnia 2015r.

Termin klasyfikacji śródrocznej

19 stycznia 2016r.

Zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej

22 stycznia 2016r.

Rozpoczęcie II półrocza

25 stycznia 2016r.

Ferie zimowe

15 lutego – 28 lutego 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24-29 marca 2016r.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna (cz. I: historia i WOS;

cz. II j. polski)

- część matematyczno-przyrodnicza ( cz. I przedmioty, przyrodnicze; cz. II matematyka)

- języki obce

 

 

18 kwietnia 2016 r.

 

19 kwietnia 2016 r.

 

20 kwietnia 2016 r.

 

Powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego

nie później niż dwa miesiące przed egzaminem (początek lutego)

Powoływanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminu

nie później niż miesiąc przed egzaminem (początek marca)

Termin klasyfikacji rocznej

18 czerwca 2016 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2015 r.

Egzaminy klasyfikacyjne

 

-nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

Egzaminy poprawkowe

w ostatnim tygodniu wakacji

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych za I półrocze , za rok szkolny

na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych i końcowych ( kl. III) i wpisania ich do dziennika

na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną