Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkurs Wojewódzki
Konkurs wojewódzki

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Informatyczno-Humanistycznego

Email Drukuj PDF

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO

NA PLAKAT W GRAFICE KOMPUTEROWEJ

"CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA"

WISŁAWA SZYMBORSKA

ZORGANIZOWANY W ZWIĄZKU Z USTALONYM PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ KIERUNKIEM REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KŁADĄCYM NACISK NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 
ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice
i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

W tegorocznej VI edycji konkursu otrzymaliśmy 102 prace. Najwięcej prac przysłali na konkurs uczniowie szkół podstawowych - 59, gimnazjaliści - 43. Cieszy nas, iż wiele szkół uczestniczy w konkursie już po raz kolejny – niektóre nawet po raz piąty lub szósty jak między innymi Gimnazjum nr 4 z Dąbrowy Górniczej czy Gimnazjum nr 2 w Katowicach.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 czerwca 2016 11:00 Więcej…
 

Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Humanistyczny 2016

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO

NA PLAKAT W GRAFICE KOMPUTEROWEJ

"CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA"

WISŁAWA SZYMBORSKA

ZORGANIZOWANEGO W ZWIĄZKU Z USTALONYM PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ KIERUNKIEM REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KŁADĄCYM NACISK NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH
ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

 1. Nazwa konkursu:
  1. Nazwa konkursu:
 2. „Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Humanistyczny na plakat w grafice komputerowej

  "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"

  Wisława Szymborska

  zorganizowany w związku z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa roku szkolnym 2015/2016 kładącym nacisk na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwany dalej Konkursem

 3. Zasięg konkursu: wojewódzki – szkoły z terenu Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 4. Termin przeprowadzenia:
  • Termin ogłoszenia konkursu – 6 maja 2016 r.
  • Termin dostarczenia prac  - 3 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Finał konkursu - rozdanie nagród – 16 czerwca  2016 r.
 5. Organizator: 
  Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego
  ul. Oswobodzenia 47 40-404 Katowice
  tel./fax 32 255-71-63 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  www.gimnazjum14.katowice.pl
 6. oraz

  mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice

 7. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
  • mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice
  • mgr Danuta Kleinert – nauczyciel plastyki
  • mgr Krystyna Laskowska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
  • mgr Ewa Młynarska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
 8. Współorganizatorzy:
  • mgr Andrzej Musiał kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej
  • mgr Aldona Ferdyn, mgr Maria Wilk – konsultanci informatyczni RODN WOM Katowice
  • mgr Iwona Müller - doradca metodyczny bibliotek miasta Katowice
  • mgr Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa. Siemianowic i Świętochłowic
  • mgr Anna Łukasik – doradca metodyczny matematyki, techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Dąbrowa Górnicza
 9. Patronat:
  Konkurs został objęty patronatem:
  • Prezydenta Miasta Katowice
  • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. J. Lompy w Katowicach
 10. Cele konkursu:
  • Rozbudzenie zainteresowania szeroko rozumianym czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży
  • Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu i sposobu na rozwój osobisty  wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych i informatycznych dzieci i młodzieży
  • Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, jako środka przekazu określonych treści i obrazów.
  • Nabycie umiejętności zgodnego z prawem korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji
  • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 11. Uczestnicy
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rejonu Kuratorium Oświaty w Katowicach zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
  • Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 12. Forma konkursu: 
  Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu pracy w formie:
  • grafiki komputerowej  - plakatu zachęcającego do czytelnictwa lub prezentującego zalety czytania albo też prezentującego wybrane, ulubione książki autora pracy

  ZASADY TWORZENIA GRAFIK KOMPUTEROWYCH:
  • uczeń wykonuje prace indywidualnie
  • technika plastyczna: dowolna grafika komputerowa  - prace graficzne mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym
  • wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix,
  • zapis cyfrowy w formacie: jpg.
  • wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna)
  • nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem: MiastoTypNrszkoły_Nazwisko_Imieucznia_lat_op_Nazwisko_Imieopiekuna.jpg (nie używać "polskich" liter np.: KatowiceSP3_Nowak_Adam_11_op_Kowalska_Ewa.jpg)
  • prac nie wolno podpisywać na rysunku
  • prace graficzne powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych
  • dopuszcza się prace będące wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., jednak do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć itp. oraz zapisaną w formacie tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) bibliografię
  • szkoła może zgłosić do 5 prac,
  • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 13. Sposób dostarczania prac:
  • Prace mogą być przesłane e-mailem na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Prace mogą być przesłane na płycie CD lub DVD pocztą na adres organizatora
   Gimnazjum 14 im. J. Słowackiego w Katowicach
   ul. Oswobodzenia 47
   40-404 Katowice
   z dopiskiem WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO - HUMANISTYCZNY
  • Duże rozmiarowo prace mogą być przesłane poprzez konto ftp organizatora (po indywidualnym ustaleniu z Organizatorem)
 14. Kryteria oceny:
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
   • Szkoły podstawowe
   • Gimnazja
  • prace zostaną ocenione przez profesjonalne, powołane przez organizatora konkursu, Jury (Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu) wg następujących kryteriów:
   • poprawność formalna pracy
   • zgodność pracy z tematem,
   • trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
   • walory artystyczne pracy
   • poprawność informatyczna pracy
   • dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu)
  • Decyzje Jury są ostateczne.
 15. Nagrody i wyróżnienia.
 16. Laureaci -  autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele – opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. (jeśli wyrażą mailowo pisemną chęć otrzymania takowych dyplomów i podziękowań)

 17. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16.06.2016 r.  oraz opublikowane w dniu 16.06.2016 r.  na stronie internetowej Gimnazjum nr 14 w Katowicach (www.gimnazjum14.katowice.pl). Wszystkie prace graficzne biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

  Dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów zostaną przesłane do szkół drogą mailową.

 19. Uwagi.
  • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
  • prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
  • nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 

Patronat:

 

Sponsorzy konkursu:

 

Organizatorzy konkursu:

 

Regulamin konkursu do pobrania

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 15:17
 

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Informatyczno-Humanistycznego 2014

Email Drukuj PDF

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNY

„KULTURA LUDOWA MOJEJ OKOLICY, REGIONU I KRAJU" -

GRAFIKA KOMPUTEROWA
ZORGANIZOWANY Z OKAZJI USTANOWIENIA PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ROKU 2014 ROKIEM OSKARA KOLBERGA

 

W tegorocznej V edycji konkursu otrzymaliśmy 46 prac. Najwięcej prac przysłali na konkurs uczniowie szkół podstawowych - 24, gimnazjaliści - 15 a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 7. Cieszy nas, iż wiele szkół uczestniczy w konkursie już po raz kolejny – niektóre nawet po raz czwarty  lub piaty jak między innymi Gimnazjum nr 4 z Dąbrowy Górniczej czy Gimnazjum nr 2 w Katowicach.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: (alfabetycznym)

 • mgr Aldona Ferdyn - konsultant RODN WOM w Katowicach
 • mgr Danuta Kleinert - nauczyciel plastyki,
 • mgr Ewa Młynarska - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Andrzej Musiał - kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej RODN WOM w Katowicach
 • mgr Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa
 • mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 • mgr Ewa Szyndler - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Maria Wilk - konsultant informatyki RODN WOM w Katowicach

Prace oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu
 • Trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
 • Poprawność merytoryczna pracy
 • Walory artystyczne pracy
 • Spójność wizualna pracy (czcionki, kolorystyka, światło itp.)
 • Poprawność informatyczna pracy
 • Prawidłowa nazwa pliku
 • Poprawność polonistyczna tekstu opisu
 • Biblioteka
 • Bibliografia (prawa autorskie)
 • Rozmiar pracy (1024x768)
 • Typ pliku pracy (.jpg)
 • Jakość grafiki
 • Zastosowanie ciekawych efektów

Maksymalnie można było zdobyć 100 punktów.

A oto lista laureatów:

Kategoria Szkoły podstawowe

 • I miejsce - Konstancja Kołton opiekun Bogumiła Pocheć Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach
 • II miejsce – Aleksandra Dzienis opiekun Joanna Dziewierska-Lubowska Szkoła Podstawowa nr 31 w Dąbrowie Górniczej
 • III miejsce - Laura Musioł opiekun Bożena Gładysz i Anna Płonka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Raciborzu

Kategoria Gimnazjum

 • I miejsce - Agnieszka Kubik opiekun Agata Kosińska Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 • II miejsce - Zuzanna Jeglorz opiekun Iwona Kozikowska Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju
 • III miejsce – Wiktor Rybicki opiekun Barbara Cyrańska Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Kategoria Szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce - Katarzyna Baros opiekun Iwona Kozikowska I Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju
 • II miejsce oraz Nagroda specjalna- Grzegorz Różański opiekun Monika Brandt III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej
 • III miejsce - Michalina Waniewska opiekun Iwona Kozikowska I Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju

Laureaci I miejsca otrzymują nagrody w postaci zestawów głośników multimedialnych ufundowanych przez Gimnazjum nr 14 w Katowicach.

Laureaci II i III miejsca otrzymują nagrody w postaci książek informatycznych ufundowanych przez wydawnictwo Helion SA lub książek popularnonaukowych albo słuchawek komputerowych lub gry planszowej ufundowanych przez doradcę metodycznego informatyki w Katowicach

Opiekunowie wszystkich nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania, a opiekunowie laureatów pierwszego miejsca dodatkowo otrzymają nagrody książkowe.

 

Oceniając prace musieliśmy szczegółowo trzymać się ustalonych w Regulaminie konkursu kryteriów, stąd też z przykrością zmuszeni byliśmy zdyskwalifikować prace nie spełniające podstawowych wymagań regulaminowych, czyli prace w postaci prezentacji multimedialnych.

 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU można zobaczyć klikając na poszczególne kategorie:

Ze względu na liczne informacje o braku możliwości uczestniczenia w uroczystości finałowej (zielone szkoły, wycieczki, realizacja podstawy programowej itp.) oraz zmiany organizacyjne wszystkie nagrody i podziękowania dotrą do laureatów drogą pocztową.  Przesyłki powinny zostać otrzymane w pierwszym tygodniu czerwca 2014 r.

Poprawiony: wtorek, 27 maja 2014 09:15
 

Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Humanistyczny - V edycja

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO

„KULTURA LUDOWA MOJEJ OKOLICY, REGIONU I KRAJU" -  
GRAFIKA KOMPUTEROWA

ZORGANIZOWANY Z OKAZJI USTANOWIENIA PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ROKU 2014 ROKIEM OSKARA KOLBERGA

 1. Nazwa konkursu:
 2. „Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Humanistyczny
  „Kultura ludowa mojej okolicy, regionu i kraju" – grafika komputerowa zorganizowany z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku  2014 Rokiem Oskara Kolberga ”, zwany dalej Konkursem

 3. Zasięg konkursu: wojewódzki – szkoły z terenu Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 4. Termin przeprowadzenia:
  • Termin ogłoszenia konkursu – 16 kwietnia 2014 r.
  • Termin dostarczenia prac  - 12 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Finał konkursu - rozdanie nagród – 27 maja 2014 r. godz.10.00.
 5. Organizator:
  Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego
  ul. Oswobodzenia 47 40-404 Katowice
  tel./fax 32 255-71-63 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  www.gimnazjum14.katowice.pl
 6. oraz

  mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice

 7. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
  • mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice
  • mgr Danuta Kleinert – nauczyciel plastyki
  • mgr Krystyna Laskowska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
  • mgr Ewa Młynarska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
  • mgr Ewa Szyndler – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 14 w Katowicach, zwani dalej Organizatorami
  • mgr Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa
  • mgr Andrzej Musiał kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej
  • mgr Aldona Ferdyn, mgr Maria Wilk – konsultanci informatyczni RODN WOM Katowice
  • mgr Alicja Biegańska – plastyk, informatyk dyrektor ZS nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 8. Współorganizatorzy:
  • MDK Szopienice Giszowiec Filia nr 2
 9. Patronat:
  Konkurs został objęty patronatem:
  • Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Górnośląski
  • Prezydenta Miasta Katowice
  • Portalu kulturaludowa.pl (złożono wniosek o patronat)
 10. Cele konkursu:
  • Rozbudzenie zainteresowania szeroko rozumianą kulturą ludową Polski, własnego regionu czy miejscowości
  • Popularyzacja kultury i twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, muzycznych, regionalnych - folklorystycznych, etnograficznych i informatycznych dzieci i młodzieży
  • Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, jako środka przekazu określonych treści i obrazów.
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia opisów:  zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury, itp. poprawnych  stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie
  • Nabycie umiejętności zgodnego z prawem korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji
  • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 11. Uczestnicy
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
   z rejonu Kuratorium Oświaty w Katowicach zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
  • Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 12. Forma konkursu:
  Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu pracy w formie:
  • grafiki komputerowej oraz
  • opisu tekstowego zaprezentowanych w pracy graficznej zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury ludowej, itp.
 13. ZASADY TWORZENIA GRAFIK KOMPUTEROWYCH:
  • uczeń wykonuje prace indywidualnie
  • technika plastyczna: dowolna grafika komputerowa  - prace graficzne mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym
  • wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix,
  • zapis cyfrowy w formacie: jpg.
  • wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna)
  • nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem: MiastoTypNrszkoły_Nazwisko_Imieucznia_lat_op_Nazwisko_Imieopiekuna.jpg (nie używać "polskich" liter np.: KatowiceSP3_Nowak_Adam_11_op_Kowalska_Ewa.jpg)
  • prac nie wolno podpisywać na rysunku
  • prace graficzne powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych
  • praca graficzna może prezentować zwyczaje, obrzędy, stroje, przedmioty, tradycje bądź inne elementy kultury ludowej całego kraju (Polski) lub wybranego regionu lub miejscowości czy obszaru itp. Praca może być też interpretacją zarówno całego utworu kultury ludowej (np. wiersz, piosenka, podanie, baśń, przyśpiewka, przysłowie)  itp., jak i wybranego fragmentu danego utworu.
  • koniecznie do pracy należy dołączyć zapisany w pliku tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) tekst opisu zaprezentowanych w pracy graficznej zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury ludowej, itp.   Tekst ten musi być spełniać następujące warunki (nie mniej niż 1/2 strony formatu A4 czcionką nie większą niż 12 pkt interlinia max. 1,5). Tekst musi być  poprawny  stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie.
  • Jeśli praca jest interpretacją całości lub fragmentu utworu ludowego należy dołączyć zapisany fragment oraz podać źródło jego pochodzenia (tytuł utworu, autora (jeśli jest znany), region itp oraz opisać powód wybrania tegoż utworu (nie mniej niż 1/2 strony formatu A4 czcionką nie większą niż 12 pkt interlinia max. 1,5)
  • dopuszcza się umieszczenie tekstu opisu w pracy graficznej
  • dopuszcza się prace będące wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., jednak do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć itp. oraz zapisaną w formacie tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) bibliografię
  • szkoła może zgłosić do 5 prac,
  • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 14. Sposób dostarczania prac:
  • Prace mogą być przesłane e-mailem na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Prace mogą być przesłane na płycie CD lub DVD pocztą na adres organizatora
   Gimnazjum 14 im. J. Słowackiego w Katowicach
   ul. Oswobodzenia 47
   40-404 Katowice
   z dopiskiem WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO - HUMANISTYCZNY
  • Duże rozmiarowo prace mogą być przesłane poprzez konto ftp organizatora (po indywidualnym ustaleniu z Organizatorem)
  • Kryteria oceny:
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
   • Szkoły podstawowe
   • Gimnazja
   • Szkoły ponadgimnazjalne
   • prace zostaną ocenione przez profesjonalne, powołane przez organizatora konkursu, Jury (Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu) wg następujących kryteriów:
    • poprawność formalna pracy
    • zgodność pracy z tematem,
    • trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
    • walory artystyczne pracy
    • poprawność informatyczna pracy
    • dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych(możliwości programu)
    • część tekstowa pracy będzie oceniana za zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory literackie, poprawność  stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną
    • Prace bez opisu tekstowego zostaną zdyskwalifikowane
    • Decyzje Jury są ostateczne.
 15. Nagrody i wyróżnienia.
 16. Laureaci -  autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele – opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. (jeśli wyrażą mailowo pisemną chęć otrzymania takowych dyplomów i podziękowań)

 17. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27.05.2014 r. podczas imprezy zorganizowanej w MDK Szopienice- Giszowec Filia nr 2 Giszowiec w Katowicach.

  oraz opublikowane w dniu 27.05.2014r. na stronie internetowej Gimnazjum nr 14 w Katowicach (www.gimnazjum14.katowice.pl). Wszystkie prace graficzne biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Podczas imprezy laureaci i ich opiekunowie zobaczą także przedstawienie teatralno-taneczne dotyczące kultury ludowej a nawiązujące do postaci Oskara Kolberga..
  Dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów zostaną przesłane do szkół droga mailową.

 19. Uwagi.
  • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
  • prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
  • nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 

Patronat:

Patronat medialny:

Sponsorzy konkursu:

 

Organizatorzy konkursu:

Regulamin konkursu do pobrania

Poprawiony: wtorek, 27 maja 2014 09:16
 

Finał i wyniki konkursu

Email Drukuj PDF

 

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNY

„Ja w poetyckich dymów kłębach...”
/J. Tuwim „Kwiaty polskie”/


INTERPRETACJA PLASTYCZNA DOWOLNEGO UTWORU POETYCKIEGO JULIANA TUWIMA. –
GRAFIKA KOMPUTEROWA

zorganizowany z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

W tegorocznej IV edycji konkursu otrzymaliśmy bardzo dużo, bo aż 234 prac. Najwięcej prac przysłali na konkurs uczniowie szkół podstawowych - 128, gimnazjaliści - 77 a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 29. Cieszyło nas, jako organizatorów niezmiernie nie tylko to, że konkurs wywołał tak potężny oddźwięk wśród uczniów i nauczycieli, ale też fakt, że prace spływały ze wszystkich zakątków województwa zarówno z dużych miast jak Katowice, Bielsko Biała czy Gliwice jak i wsi np. Ciasnej czy Kalnej. Nasze zadowolenie wzbudza także fakt, iż wiele szkół uczestniczy w konkursie już po raz kolejny – niektóre nawet po raz czwarty jak między innymi Technikum nr 4 z Częstochowy czy Gimnazjum nr 4 z Dąbrowy Górniczej.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: ( alfabetycznym)

 • mgr Aldona Ferdyn - konsultant RODN WOM w Katowicach
 • mgr Danuta Kleinert - nauczyciel plastyki,
 • mgr Ewa Młynarska - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Andrzej Musiał - kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej RODN WOM w Katowicach
 • mgr Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa
 • mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 • mgr Ewa Szyndler - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Maria Wilk - konsultant informatyki RODN WOM w Katowicach

Prace oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

- Grafika komputerowa:

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu
 • Zgodność pracy z tematem
 • Trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
 • Poprawność merytoryczna pracy
 • Trafność i oryginalność przedstawienia tematu
 • Walory artystyczne pracy
 • Walory artystyczne pracy
 • Spójność wizualna pracy (czcionki, kolorystyka, światło itp.)
 • Poprawność informatyczna pracy
 • Prawidłowa nazwa pliku
 • Tekst utworu, którego ilustracją jest praca
 • Biblioteka
 • Bibliografia (prawa autorskie)
 • Rozmiar pracy (1024x768)
 • Typ pliku pracy (.jpg)
 • Jakość grafiki
 • Zastosowanie ciekawych efektów

Maksymalnie można było zdobyć 100 punktów.

A oto lista laureatów:

Kategoria Szkoły podstawowe

 • I miejsce - Magdalena Janus opiekun Katarzyna Adamek Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu
 • II miejsce – Konrad Trześniewski opiekun Anna Góras Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach
 • III miejsce - Magdalena Marek opiekun Urszula Krettek Zespół Szkół nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce - Leszczynach
 • III miejsce - Michał Stefaniak opiekun Rafał Kempa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach
 • Wyróżnienie specjalne -  Nicole Gołda opiekun Beata Duda Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach

Kategoria Gimnazjum

 • I miejsce - Zuzanna Jeglorz opiekun Iwona Kozikowska Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju
 • II miejsce - Aleksandra Zajfert opiekun Liliana Łukowicz Gimnazjum nr 6 w ZSO nr 7 w Katowicach
 • III miejsce – Szymon Niziołek opiekun Barbara Cyrańska Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej
 • III miejsce - Piotr Kozioł opiekun Anna Stępień Gimnazjum nr 3 w Katowicach
 • wyróżnienie – Karolina Szula opiekun Małgorzata Chełchowska Gimnazjum nr 1 w Tychach

Kategoria Szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce - Nicoletta Dragon opiekun Wojciech Kwaśny Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
 • II miejsce - Marta Kot opiekun Beata Palmąka, Daria Bąkiewicz Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Będzinie
 • III miejsce - Grzegorz Różański opiekun Monika Brandt III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej

Laureaci I miejsca otrzymają nagrody w postaci zestawów wysokiej jakości głośników komputerowych ufundowanych przez Gimnazjum nr 14 w Katowicach.

Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody w postaci książek informatycznych ufundowanych przez wydawnictwo Helion SA lub popularnonaukowych ufundowanych przez doradcę metodycznego informatyki w Katowicach.

Laureaci wyróżnień otrzymają nagrody w książek informatycznych ufundowanych przez wydawnictwo Helion SA lub popularnonaukowych ufundowanych przez doradcę metodycznego informatyki w Katowicach.

Opiekunowie wszystkich nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania i upominki książkowe, a opiekunowie laureatów pierwszego miejsca dodatkowo otrzymają nagrody książkowe.

 

Oceniając prace musieliśmy szczegółowo trzymać się ustalonych w Regulaminie konkursu kryteriów, stąd też z przykrością zmuszeni byliśmy zdyskwalifikować prace nie spełniające podstawowych wymagań regulaminowych - typu pliku w jakim zapisana był grafika, rozmiaru pracy czy jej nazwy. Mimo dyskwalifikacji, aby docenić starania uczestników prace te były oceniane przez Jury – stąd też widnieją w zastawieniu punktowym prac. Zaznaczone są jednak kolorem zielonym – jeśli zostały zdyskwalifikowane ze względu na nieprawidłowy rozmiar pracy lub fioletowym jeśli powodem dyskwalifikacji było zapisanie pracy w nieprawidłowym formacie, nieprawidłowa nazwa pliku z pracą lub też praca nie spełniała kilku spośród podstawowych wymagań regulaminowych.

 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU można zobaczyć klikając na poszczególne kategorie:

Uroczystość wręczenia nagród uprzyjemni występ szkolnego koła teatralnego Gimnazjum nr 14 w Katowicach pod kierownictwem p. K. Laskowskiej oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego Trans pod kierownictwem p. M. Magdziorz.

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 20:09
 


Strona 1 z 2