Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Model absolwenta

Model absolwenta

Email Drukuj PDF

Chcemy, aby nasi absolwenci:


Akceptowali siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron

Umiejętnie kontaktowali się z innymi ludźmi

Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych

Pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości

Byli aktywni i twórczy

Byli wrażliwi na otaczającą przyrodę i piękno natury, potrafili przeciwdziałać

zagrożeniu środowiska

Umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy, byli zaradni i odpowiedzialni

Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, potrafili wiadomości

teoretyczne zastosować w praktyce

Znali i szanowali historię, kulturę oraz tradycję naszego regionu i narodu

Umieli dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, byli wolni od uzależnień