Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rekrutacja/ Losy absolwentów
Rekrutacja/ Losy absolwentów

Rekrutacja

Email Drukuj PDF

Dyrektor Gimnazjum nr 14 w Katowicach informuje,że w dniu 15 lipca 2016 r. w szkole

zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych kandydatów do I klasy gimnazjum,

zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy dostarczyli pełny komplet dokumentów.

Lista nie zawiera podziału na klasy

(podział ten zostanie wywieszony w terminie późniejszym - o którym poinformujemy).

 

Dyrektor Szkoły

mgr Iwona Orlikowska

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2016 11:23
 

Rekrutacja

Email Drukuj PDF

 

Uwaga!

Uczniowie klas III.

Rejestracja kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej:

www.slaskie.edu.com.pl

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 20:34
 

Zasady rekrutacji

Email Drukuj PDF

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zpóźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

ustalam, co następuje:

 1. Określam na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na semestr pierwszy szkół policealnych do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 2. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Postanowienie zostanie opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach
  i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK).
 4. Wykonanie postanowienia powierzam dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji.

Załączniki:

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych)
 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych
 4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych dla dorosłych, gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych
 5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2017 r.
 6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2017 r.
 7. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych dla dorosłych, gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2017 r.

Poprawiony: czwartek, 03 marca 2016 15:18
 

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych!

Email Drukuj PDF

DRODZY UCZNIOWIE KLAS III !

Od 11 maja możecie zakładać konta w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Rejestracji można dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl

Przygotujcie swój numer PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Bardzo ważne jest wpisanie do formularza adresu e-mail, co pozwoli na ewentualne odtworzenie loginu i hasła do konta.

Pamiętajcie, że możecie wybrać 3 szkoły, a w każdej szkole dowolną ilość klas. Jako pierwszą zapiszcie tę szkołę, do której najbardziej chcecie się dostać.

Po założeniu konta koniecznie zapamiętajcie swój wygenerowany przez system login i hasło.

Ważne terminy:

 • 11 maja – 24 czerwca – zakładanie konta w systemie; drukowanie wniosku, który należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru;
 • do 25 czerwca – wprowadzenie wyników egzaminów, danych o ocenach oraz wpisanych na świadectwie osiągnięciach;
 • 26 czerwca – 30 czerwca (do godz. 15.00) – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • 3 lipca (godz. 10.00) – zapoznanie się z wynikami naboru (listy kandydatów do szkół będą umieszczone w Internecie i udostępnione w szkołach);
 • od 3 lipca godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły, dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • 8 lipca godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Powodzenia!

Poprawiony: środa, 13 maja 2015 19:25 Więcej…
 

Rusza system elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjanych

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas III!
System elektronicznej rekrutacji został udostępniony, póki co w zakresie zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Możliwość korzystania z kont uczniowskich będzie od 12 maja. Po tym terminie razem ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielem informatyki, będziecie uzupełniać formularz oraz zapoznacie się z procedurą elektronicznego naboru. Zapraszamy.

Link do elektronicznego naboru dla szkół ponadgimnazjalnych
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 


Strona 1 z 2