Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne I semestr roku szkolnego 2015/2016

Email Drukuj PDF

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  GIMNAZJUM NR 14

I PÓŁROCZE

ROK SZKOLNY     2015/2016

 

Nazwisko i Imię

Konsultacje z nauczycielem

przedmiotu

Pomoc w nauce

Koła przedmiotowe, koła zainteresowań

Bierońska-Dziamska Magdalena

Środa 8.45- 9.40
3b przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Czwartek 14.35 – 15.20 2 b (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)


Bukowska Anna

Środa 8.00-8.45

Wtorek 8.00-8.45


Bukowska Zuzanna

Środa 14.35-15.25 geografia kl. I-III

Wtorek 8.45 – 9.35 kl. II a

Środa  15.25 – 16.10 kl. I b


Fitowska-Hen Ewa

Poniedziałek 14.35 – 15.20 kl. II b

 

Środa 14.35 – 15.20 kl. Ia

Gosek Anna


Przygotowanie do egzaminu
kl. IIIa, IIIb czwartek 15.25 – 16.10

Kółko klasy Ia, 2a

Piątek 13.40 – 14.25

Hołota Agata

Piątek 13.40 – 14.25 przygotowanie do egzaminu klasy IIIa, IIIb

 

Czwartek 14.35 – 15.20, 15.25 – 16.10

Kleinert DanutaCzwartek 8.00 - 8.45

Koło plastyczne + warsztaty 2 x w semestrze

Klejnowska Władysława

Czwartek 15.25 – 16.10

Klasy I-III


Koło chemiczne czwartek 14.35 – 15.20

Kubica Andrzej

Środa 7.10 – 7.55

Wtorek 7.10 – 7.55 konsultacje, projekt

Środa 7.10 – 7.55 konsultacje, Projekt

Koło debatanckie według potrzeb

Kurek Małgorzata


 

Wtorek 15.30 bierzmowańcy

Środa 15.30 kółko muzyczne

Laskowska Krystyna


 

Mały Maria

Środa 14.35 – 16.10

Środa 14.35 – 16.10

 

Müller Sabina

Środa 14.35 – 16.10

Środa 14.35 – 16.10

Środa 14.35 – 16.10

Młynarska Ewa

Środa 14.35 – 15.20

Środa 14.35 – 15.20

 

Orlikowska Iwona

Szkolny klub wolontariusza

Piwkowska Joanna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wtorek 8.00 -9.00

Wtorek 9.30 – 10.30Rutkowska Beata

Środa 15.20-16.50

 

Wyśnik Małgorzata


 

Kółko czytelnicze

Środa 13.30 – 14.00

Czwartek 13.30 – 14.00

Zwierzyna Izabela

Poniedziałek 16.10

Poniedziałek 16.10

Wtorek rozgrywki 16.10 – 17.40

Zwierzyna JarosławPoniedziałek ratownictwo 15.30 – 17.00

Poprawiony: środa, 04 listopada 2015 17:24